Rewolucja w CIT

Nowa Ustawa CIT wprowadza liczne zmiany, które będą miały istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców, a dla podatników oznaczają konieczność wnikliwej lektury.

Sprawdź, które z nich dotyczą Twojej firmy.

BEPS, ATAD, EBITDA, ceny transferowe i podatek galeryjny – to terminy, które często pojawiały się w kontekście zmian w opodatkowaniu firm w 2018 r. Jednak w przepisach Ustawy o CIT zmieniło się dużo więcej, co oznacza jeszcze więcej zmian dla podatników i przedsiębiorców.

Najważniejsze z nich to:

  • Cienka kapitalizacja, czyli ograniczenie w odliczaniu odsetek
  • Ograniczenie wydatków na nabycie usług i wartości niematerialnych
  • Zmiany w opodatkowaniu podziałów (połączeń) spółek
  • Podwyższenie limitu jednorazowej amortyzacji
  • Ograniczenia zwolnień podatkowych dla funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania
  • Koniec mechanizmu debt push-down

Dodatkowym utrudnieniem będą przepisy przejściowe, które dla wielu przedsiębiorców będą oznaczać nałożenie się reżimów podatkowych, w szczególności w zakresie śledzenia ograniczeń cienkiej kapitalizacji czy też sposobu rozliczania strat.

Mnogość i obszerność zmian w przepisach będzie stanowiła znaczne wyzwanie dla przedsiębiorców. Najważniejsze z nich opisaliśmy w przystępny i praktyczny sposób, uzupełniając komentarz merytoryczny przykładami i wzorami. Zapraszamy do zapoznania się z naszym opracowaniem pt: „Rewolucja w CIT. Kluczowe zmiany od 2018 roku”.

Pobierz raport Rewolucja w CIT

Na podany adres e-mail prześlemy publikację.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

Nasi eksperci / Our Experts

Małgorzata Dankowska Doradca podatkowy, Partner TPA Poland
Paulina Nawrat Doradca podatkowy, Manager TPA Poland

Napisz do nas / Contact us

Administratorem Twoich danych osobowych jest TPA Poland. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w klauzuli).

O nas / About us

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 11 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego.

TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance, w związku z czym może oferować swoim klientom usługi jednej z największych na świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, księgowych i konsultantów biznesowych.

Więcej na: www.tpa-group.pl

TPA is the leading international consultancy group providing comprehensive business advisory services in 11 countries of Central and South-Eastern Europe.

In Poland, TPA belongs to the leading advisory companies. We provide international concerns and large national enterprises with effective business solutions in strategic tax advisory, transactions and corporate finance, financial audit, accountancy outsourcing and payroll administration, as well as personnel advisory.

TPA is an independent member of the Baker Tilly Europe Alliance and is thus able to provide its clients with services by one of the largest networks of tax advisors, auditors, accountants and consultants in the world.

See more at: www.tpa-group.pl